Digitalne knjižnice za lokalni razvoj

IRIM u partnerstvu s INNOVABRIDGE Foundation iz Švicarske provodi novi projekt: Digitalne knjižnice za lokalni razvoj (Digital libraries for local development – DL4LD). Projekt financira Švicarska konfederacija kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje

Kroz projekt će se razviti model dobre prakse za suradnju hrvatskih i švicarskih knjižničara te razviti set opreme koja će služiti za mjerenje ekoloških varijabli. Setovi će biti donirani i instalirani u knjižnice te kontinuirano mjeriti ekološke varijable dok će dio setova biti na raspolaganju građanima za besplatnu posudbu i provedbu istraživanja te prikupljanje podataka.

Projektom se želi osnažiti djecu i odrasle da kroz stjecanje STEM znanja i digitalnih kompetencija postanu aktivni građani i kreatori znanja i održivog razvoja u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj i Švicarskoj.

Digitalne knjižnice za lokalni razvoj se orijentira na STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics) područje, ujedno razvijajući kompetencije kao što su  vješine rješavanja problema, algoritamski način razmišljanja, kritičkog razmišljanja, vještine suradnje, komunikacije i kreativnosti, osnažujući lokalne knjižnice, knjižničare i građane kroz promicanje cjeloživotnog obrazovanja i korištenja novih tehnologija.

Dodatno, ovaj projekt promiče i „Citizen Science“ – koncept koji označava suradnju građana koji dobrovoljno osnovi pomažu znanstvenicima, prikupljaju podatke i surađuju s njima u njihovoj obradi i analizi.

Uskoro objavljujemo više informacija o projektu i aktivnostima.

Novosti iz projekta