ARHIVA: Često postavljana pitanja – 1.kolo – 2015./2016.

Pitanje: Mora li svaki učenik u timu nositi svoje prijenosno računalo ili jedno po timu (+ produžni kabel)?

Odgovor: Ako škola ima prijavljenu samo jednu dobnu skupinu učenici na prvo kolo natjecanja NE MORAJU nositi računalo. Zadatak je potrebno riješiti u školi i prebaciti ga u mBot ate doći na natjecanje. Ukoliko škola ima prijavljene obje dobne skupine na natjecanje je potrebno ponijeti prijenosno računalo i produžni kabel kako bi se nakon nastupa starije ekipe mogli prebaciti programi mlađe ekipe u robote.

 

Pitanje: Donosimo li na natjecanje sastavljene ili rastavljene robote?

Odgovor: Ukoliko škola ima prijavljenu SAMO mlađu ekipu tada dolazi na natjecanje sa SASTAVLJENIM ROBOTIMA. Ukoliko škola ima prijavljenu SAMO STARIJU EKIPU ili OBJE EKIPE tada na natjecanje dolaze sa RASTAVLJENIM ROBOTIMA.

 

Pitanje: Dolaze li roboti na natjecanja već programirani ili ne?

Odgovor: Na natjecanje se donose već programirani roboti.

 

Pitanje: Što ukoliko imamo prijavljene obje dobne skupine, kako ćemo koristiti robote za svih 8 učenika?

Odgovor: Ukoliko imate obje dobne skupine na natjecanje donosite rastavljene robote koji u sebi imaju programe za stariju dobnu skupinu. Kada stariji sastave robote i pokrenu svoje programe nastupiti će mlađa ekipa. Tada je na natjecanje potrebno ponijeti samo jedno prijenosno računalo i produžni kabel kako bi se nakon nastupa starije ekipe mogli prebaciti programi mlađe ekipe u robote.

 

Pitanje: Hoće li učenici na samom natjecanju programirati robote?

Odgovor: Ne, na prvom kolu natjecanja roboti dolaze sa već pohranjenim programom koji su učenici napisali u svojim školama.

 

Pitanje: Tko će ocjenjivati učenike tijekom natjecanja?

Odgovor: Svi mentori koji dolaze na natjecanje biti će ujedno i ocjenjivačka povjerenstva za natjecanje. Na tablici za ocjenjivanje svake ekipe pisati će imena mentora koji će tu ekipu ocjenjivati.

 

Pitanje: Kako se ocjenjuju učenici?

Odgovor: Pripremili smo pisane upute za ocjenjivanje učenika koje ćete dobiti od domaćina na samom natjecanju. U uputama je pojašnjen postupak bodovanja. Postupak je vrlo sličan kao i kod pretkola natjecanja.

 

Pitanje: Na kojim će se stazama voziti roboti na samom natjecanju?

Odgovor: Svaki sudionik na prvo kolo natjecanja mora donijeti jedan komplet staza koji je dobiven na početnim edukacijama. Staza za natjecanje biti će sastavljena od tih oblika. Ukoliko nemate staze iste možete preuzeti ovdje  te isprintati i odrezati. OPREZ! Staze moraju biti printane na laserskom pisaču ili fotokopirane kako bi senzori na robotu mogli sa sigurnošću reagirati na njih.
VAŽNO: Na natjecanje ponesite prozirni selotejp kako biste mogli složiti staze za robote.

 

Pitanje: Tko će slagati staze na samom natjecanju?

Odgovor: Staze mogu slagati učenici ali ih može slagati i ocjenjivačko povjerenstvo. Preporučamo da na početku natjecanja odmah složite staze te da nakon toga krenete sa vožnjama.

 

Pitanje: Kakav će biti oblik staze na samom natjecanju?

Odgovor: Oblik staze za natjecanje saznati ćete u zadatcima na dan samog natjecanja.