ARHIVA: Često postavljana pitanja – 2.kolo – 2015./2016.

Potpune upute za provođenje online kola Lige možete preuzeti ovdje.

 

Gdje se provodi online kolo natjecanja?

Kod provedbe online kola natjecanja svi sudionici održavaju kolo u svojim ustanovama. Ipak snažno preporučamo da se više (barem 2, a čim više tim bolje) ustanove grupiraju i održe natjecanje na jednom mjestu. Za sve natjecatelje sudionika koji će biti gosti ili ugostiti učenike druge ustanove na ukupan rezultat nadodati ćemo 10 bodova za gostovanje/ugošćavanje. Želimo da se družite i učite jedni od drugih.

 

Kada se provodi online kolo natjecanja i koliko traje?

Kolo natjecanja provodi se bilo kada u propisanom vremenskom okviru.

Drugo kolo Croatian Makers lige može započeti najranije u petak 04.06.2016., završiti najkasnije u subotu 11.06.2016. Zadnji rok za dostavu rezultata s natjecanja je nedjelja 12.06.2016. do 14.00 sati.

 

Trebamo li za online kolo prijavljivati učenike?

Ne, za online kolo nije potrebno prijavljivati učenike.

 

Koliko učenika iz svake ustanove (sudionika) može sudjelovati na online kolu?

Na online kolu lige nije ograničen broj natjecatelja po sudioniku.

 

Rezultati kojih se učenika uzimaju kao ekipni rezultat za ustanovu na online kolu?

Za ekipni rezultat ustanove zbrajaju se rezultati 4 najbolja učenika iz pojedine dobne skupine.

 

Tko organizira online kolo natjecanja?

Organizaciju provedbe online kola obavlja svaki Sudionik u čijim će se prostorima provesti natjecanje.

 

Kakav je prostor potreban za provođenje online kola Lige?

Preporučamo da se online kolo natjecanja provede u jednom prostoru za sve sudionike. Obzirom da sudionika nema puno preporučamo da se natjecanje provede u učionici. Obzirom da će učenici programirati robote preporučamo provedbu u učionici s računalima.

 

Za što je zadužen svaki Sudionik (mentor) prije početka kola?

Za svako online kolo Organizator će svim sudionicima pripremiti:

– Zadatke za provedbu natjecanja prema dobnim skupinama

– Tablice za ocjenjivanje učenika/ica

– Upute za ocjenjivanje zadataka

– Upute o načinu dostavljanja rezultata natjecanja

Navedeni materijali biti će dostavljeni svim sudionicima najkasnije na dan početka provedbe natjecanja. Svi dostavljeni materijali sudionika smatraju se tajnim do početka natjecanja.

Svi sudionici dužni su isprintati dostavljene materijale u naznačenim količinama te podijeliti učenicima i mentorima na dan natjecanja.

 

Za što je zadužen mentor tijekom online kola lige?

Tijekom samog natjecanja mentor najavljuje početak natjecanja, dijeli zadatke, ocjenjuje ekipe i vodi brigu o tome da natjecanje protekne prema pravilima.

VAŽNO: Svi sudionici koji otprije nemaju Suglasnosti moraju na 2. kolo donijeti originalne potpisane suglasnosti roditelja za svu djecu uključenu u Croatian Makers Ligu. Preporučamo da prikupite suglasnosti za svu djecu koju mislite uključivati u Ligu sada ili u nekoj kasnijoj fazi te sve suglasnosti predate već na prvom kolu. Natjecatelji koji nemaju suglasnost ne mogu sudjelovati u Croatian Makers Ligi. Priznaju se samo suglasnosti prema primjeru objavljenom na web stranici Lige, odnosno ovdje.

 

Tko ocjenjuje ekipe na online natjecanju?

Na online natjecanju mentor(i) ocjenjuju natjecatelje.

 

Kada i kako učenici dobivaju zadatke i tablice za bodovanje na online kolu natjecanja?

Na početku natjecanja mentor dijeli zadatke za provedbu natjecanja (svakom natjecatelju po jednu kopiju, prema dobnoj skupini ekipe). Osim zadataka na stol natjecatelja postavljaju se tablice za bodovanje.

Zadaci za provedbu natjecanja i tablice za ocjenjivanje ostaju na stolovima natjecatelja tijekom cijelog trajanja natjecanja.

 

Kada se i kako boduju ekipe na online kolu natjecanja?

Tijekom natjecanja, po završetku pojedine faze natjecanja koja se boduje mentor upisuje svakom natjecatelju ostvarene bodove u njegovu/njezinu tablicu za ocjenjivanje. Mentor obavještava natjecatelje o dodijeljenom broju bodova. Pri bodovanju ekipa mentor se mora pridržavati uputa o bodovanju dobivenih od Organizatora.

 

Za što je mentor nakon završetka kola lige?

Po završetku natjecanja i vremena za žalbu mentor prikuplja popunjene tablice za ocjenjivanje natjecatelja. Mentor je dužan u roku od 24 sata od završetka provedbe natjecanja Organizatoru dostaviti rezultate upisom u tablicu i slanjem rezultata putem elektroničke pošte. Detaljne upute o slanju rezultata biti će napisane u e-mailu svim sudionicima.

Nakon provedbe natjecanja mentor mora prikupiti sve tablice za bodovanje te ih poslati Organizatoru poštom na adresu kako je navedeno u uputama o načinu dostavljanja rezultata natjecanja.

 

Koliko traje online kolo natjecanja? Koliko vremena učenici imaju za rješavanje zadataka?

Online kolo natjecanja traje otprilike 7 dana, a učenicima možete odmah prvi dan dati zadatke i oni ih mogu rješavati i testirati svoja rješenja tijekom svih tih dana. Kada mentor procjeni da su učenici spremni za samu natjecateljsku vožnju odredi se dan i vrijeme kada će svi natjecatelji odraditi prave voženje za natjecanje i svi se natječu u to vrijeme.

 

Na koji način se provjerava vjerodostojnost rezultata?

Na samom natjecanju potrebno je snimati robota svakog natjecatelja i video snimku dostaviti uz rezultat svakog natjecatelja. VAŽNO: Detaljne upute o snimanju vožnji i postupku «uploadanja» videa pogledajte u posebnim uputama objavljenim na web stranicama Lige,  a dostavit ćemo vam ih i e-mailom naknadno.

 

Smiju li se na natjecanju koristiti gotovi programi koji su došli uz robota (default program)?

Na natjecanju se ne smije koristiti default program za praćenje linije, iako taj program ne bi ni riješio zadatak prema uputama. Napišite svoj program za rješenje, a ako ne znate kako pogledajte edukacijske video materijale na našim web stranicama.