fbpx

Predstavljen projekt „Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“ – Švicarsko-hrvatski program suradnje

Centri digitalnih inovacija u 100 hrvatskih i 5 švicarskih knjižnica

4.6.2019.

Jučer je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu predstavio novi projekt Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM-a) „Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“. Projekt financira Švicarska konfederacija kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje, a IRIM će ga provoditi u partnerstvu s INNOVABRIDGE Foundation iz Švicarske.

Projektom se želi osnažiti djecu i odrasle da kroz stjecanje STEM znanja i digitalnih kompetencija postanu aktivni građani i kreatori znanja i održivog razvoja u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj i Švicarskoj.

Digitalne knjižnice za lokalni razvoj (Digital libraries for local development – DL4LD) se orijentira na STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics) područje, ujedno razvijajući kompetencije kao što su  vješine rješavanja problema, algoritamski način razmišljanja, kritičkog razmišljanja, vještine suradnje, komunikacije i kreativnosti, osnažujući lokalne knjižnice, knjižničare i građane kroz promicanje cjeloživotnog obrazovanja i korištenja novih tehnologija.

Kroz projekt će se razviti model dobre prakse za suradnju hrvatskih i švicarskih knjižničara te razviti set opreme koja će služiti za mjerenje ekoloških varijabli. Setovi će biti donirani i instalirani u knjižnice te kontinuirano mjeriti ekološke varijable dok će dio setova biti na raspolaganju građanima za besplatnu posudbu i provedbu istraživanja te prikupljanje podataka.

Građani će kroz prijenos podataka na zajedničku platformu omogućiti prikupljanje veće količine informacija, njihovu analizu i usporedbu sa službenim podacima. Ovime sami građani postati kreatori razvoja „odozdo“ te postaju pokretači inicijativa koje pridonose održivom razvoju lokalnih sredina.

Planiramo kroz projekt ojačati kapacitete 100 hrvatskih i 5 švicarskih knjižnica pretvarajući ih u centre digitalnih inovacija, educirati knjižničare te uključiti građanstvo u proces.

Dodatno, ovaj projekt promiče i „Citizen Science“ – koncept koji označava suradnju građana koji dobrovoljno osnovi pomažu znanstvenicima, prikupljaju podatke i surađuju s njima u njihovoj obradi i analizi.

Tako će lokalne knjižnice i knjižničari pružati podršku i sudjelovati u lokalnim razvojnim projektima koje će osmisliti samo lokalno građanstvo.

STEM vještine i digitalna pismenost neophodni su za moderna europska društva i za sve građane. Kritičko razmišljanje i orijentiranost ka rješavanju problema potrebni su lokalnim zajednicama, ali i šire. Nedovoljna aktivnost građana, a posebice mladih, u društvenom životu usko je povezana s neadekvatnim razinama cjeloživotnog učenja koje omogućuje građanima da se suoče s izazovima kroz usvajanje ključnih kompetencija koje trebaju svi pojedinci za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Razvijaju se u okviru cjeloživotnog učenja, od ranog djetinjstva do odrasle dobi te kroz formalno, neformalno i informalno učenje.

Knjižnice, kao tradicionalna mjesta znanja (po)ostaju najbolje mjesto za razvijanje pismenosti i cjeloživotno obrazovanje jer služe svim populacijama korisnika, bez obzira na njihovu dob, spol ili razinu obrazovanja. Ubrzan razvoj doveo je do potrebe redefiniranja njihove uloge u lokalnim zajednicama jer sve manje korisnika u knjižnice dolazi isključivo zbog posudbe knjiga, a sve više se javlja potreba za novim i zanimljivim obrazovnim sadržajima.

Uskoro objavljujemo više informacija o projektu i aktivnostima.

Pratite nas!

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Druge vijesti iz IRIM-ovih projekata