fbpx

Re-start Croatian Makers lige

U Croatian Makers ligu smo ponovno uključili sve zainteresirane ustanove!

Rezultati natječaja – školska godina 2016./2017.

Slušajući sugestije mentora uključenih u Ligu, prethodnom iskustvu i učestalim upitima zainteresiranih ustanova, odlučili smo otvoriti novi natječaj za uključenje ustanova u Croatian Makers ligu.

Planirali smo uključiti otprilike 100 novih ustanova, no zaprimili smo veći broj prijava. Nakon razmatranja prijavljenih odlučili smo odobriti i uključiti sve ispravne prijave na natječaj!

 

Čestitamo i veselimo se suradnji!

Na karti možete vidjeti lokacije odobrenih ustanova. Ovdje možete pronaći popis svih odobrenih ustanova za ulazak u Croatian Makers ligu.

Na ovoj karti možete vidjeti svih 350+ ustanova uključenih u Ligu. Crvenom bojom su označene ustanove iz prvog vala, a novouključene su plave.