fbpx

Rezultati prijava - obavijest sudionicima

Rezultati prijava – obavijest sudionicima

 

Primili smo preko 250 prijava, od kojih 228 važećih (razlika je uglavnom od višestrukih prijava iz iste institucije). Sada smo pred dilemom da li primjeniti kriterije za selekciju, ili uključiti sve — za što nam neće biti dovoljno niti 1.000 robota koje smo kupili. Tako da bismo sa 6 robota po školi morali povećati na 1.368,  a ako smanjimo na 5 po školi, 1.140.

Svi prijavljeni obavijest o odabiru i upute za dobijanje opreme dobit će e-mailom, uz obavijest na ovom istom mjestu.

Bilo kako bilo, koliko god bili uspješni u provođenju same Lige (jer ovo sada postaje već puno zahtjevnije) ovo će postati pokret i izmijeniti hrvatsko školstvo i sudbine mnoge djece.

p.s. Ako ovo čitate, a niste sudionik, donirati projekt možete ovdje.

A ovdje je karta važećih prijava, s preliminarnom podjelom u regije: