Drugi sastanak Radne skupine za Fakultet organizacije i informatike (FOI)

Na Fakultetu organizacije i informatike nastavlja se s razradom programa društveno korisnog učenja!


26.7.2018.

U sklopu projekta STEM revolucija u zajednici (UP.04.2.1.02.0021), u srijedu 25. srpnja 2018. godine, u Varaždinu je održan drugi sastanak radne skupine za Fakultet organizacije i informatike (FOI).

Na sastanku su detaljnije razrađene mogućnosti uključivanja programa društevno korisnog učenja u kolegije koji se izvode na Fakultetu organizacije i informatike te su dogovorene daljnje projektne aktivnosti. Na sastanku su sudjelovali Stručnjak za STEM edukaciju i Voditeljica projekta (IRIM), nastavnici Fakulteta organizacije i informatike te CM ambasador partnerske organizacije (Mladi informatičari Strahoninca).

 

Druge vijesti