Napredna edukacija ambasadora projekta ProMikro

Napredna edukacija ambasadora projekta ProMikro

Napredna edukacija ambasadora projekta ProMikro Napredni koncepti korištenja micro:bitova, međusobna komunikacija više micro:bitova 16.1.2017. Od 12. do 14. održana je napredna radionica korištenja micro:bitova za ambasadore, voditelje radionica u projektima IRIM-a....