fbpx

Unapređenje pismenosti - temelj učenja

IRIM partner na projektu “Umijeće korištenja informacija”

Institut za razvoj i inovativnost mladih, u suradnji s OŠ Klinča Sela (nositelj), Institutom Ruđer Bošković i Institutom za razvoj tržišta rada provodi projekt „Umijeće korištenja informacija“.

Cilj je unaprijediti informacijsku pismenost učenika OŠ Klinča Sela i područnih škola u Repušiću i Kupincu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Hrvatski su učenici nedovoljno digitalno pismeni te se projektom žele razviti programi za poticanje više vrsta pismenosti i pilotirati provedba izvannastavnih aktivnosti.

Ciljne skupine projekta su obrazovni djelatnici koji se žele dodatno usavršiti kako bi kvalitetno osmislili i proveli izvannastavne aktivnosti za poticanje razvoja informacijske pismenosti učenika te učenici kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju informacijske pismenosti.

Projektom Umijeće korištenja informacija će se doprinijeti rješavanju problema nedovoljne informacijske pismenosti učenika OŠ Klinča Sela i područnih škola u Repušiću i Kupincu razvojem kapaciteta 40 obrazovno odgojnih djelatnika te provedbom 8 modernih izvannastavnih aktivnosti i terenske nastave usmjerenih na razvoj vještina digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i prirodoslovne pismenosti te razvoj kompetencija pismenosti na engleskom jeziku za 250 učenika.

Trajanje projekta: 30.11.2017. – 30.11.2019.

Novosti iz projekta