fbpx

Croatian Makers Plus – za darovitu djecu

IRIM partner na projektu „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“

Institut za razvoj i inovativnost mladih sudjeluje kao jedan od partnera u  projektu „Croatian Makers Plus – za darovitu djecu“ u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom kao nositeljem projekta.

U provedbu projekta uključene su 3 osnovne škole (Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Osnovna škola Josipa Badalića i Osnovna škola Đure Deželića) s područja Ivanić-Grada čiji učenici imaju priliku sudjelovati u pilot programu individualiziranog rada kroz izvannastavne aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projektom se želi razviti program individualiziranog rada s darovitim učenicima u STEM području unutar obrazovnog sustava kroz razvoj metodologije za prepoznavanje darovitih učenika.

Program je usmjeren na razvoj izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u STEM područjima primjenom inženjerstva i robotike.

Ciljane skupine su daroviti učenici u spektru STEM područja u osnovnim školama, nastavnici i stručni suradnici u osnovnim školama koje su uključene u dosadašnji program Croatian Makers Lige te odgojno-obrazovni stručni suradnici koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Metodologijom za prepoznavane darovitih učenika utvrđeno je da 60  učenika škola partnera, koje sudjeluju na projektu, zadovoljavaju kriterije koji ih klasificiraju kao (potencijalno) darovite.

Osim razvoja metodologije, provedbom ovog projekta razvijaju se i kapaciteti na razini škola za prepoznavanje i rad s darovitom djecom kako bi se omogućio razvoj njihova punog potencijala u STEM područjima primjenom robotike i automatike.

Trajanje: 24 mjeseca

Novosti iz projekta