STEM auto: završetak 5. ciklusa

STEM auto: završetak 5. ciklusa

STEM auto: završetak 5. ciklusa Sudjelovalo 200 mentora Croatian Makers lige 18.11.2019. Završio je 5. ciklus STEM auta u 2019. godini: putovali smo Hrvatskom, dijelili robotske hvataljke i održavali radionice za mentore Croatian Makers lige.IRIM-ovi edukatori su...
3. ciklus STEM auta 2019. – središnja Hrvatska

3. ciklus STEM auta 2019. – središnja Hrvatska

3. ciklus STEM auta 2019. - središnja Hrvatska Putujemo po središnjoj Hrvatskoj i održavamo besplatne radionice digitalne pismenosti! 27.3.2019. Počinjemo novi ciklus STEM auta – projekta u kojem putujemo regijama Hrvatske i održavamo besplatne radionice za...