Demonstracijske radionice za studente u sklopu projekta STEM revolucija u zajednici - FER

Predstavljanje programa projekta i mogućnosti uključivanja

6.10.2018.

Posljednjih mjeseci, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, radili smo na razvoju programa društveno korisnog učenja koji će se provoditi u sklopu projekta STEM revolucija u zajednici.

Kako bismo motivirali studente da se aktivno uključe u  projektne aktivnosti,  4. listopada 2018. u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva održali smo demonstracijske radionice za studente FER-a.

Kroz prezentaciju opreme i mogućnosti uključivanja, Ana Tolić (IRIM) i Vlado Lendvaj (IRIM), studente su upoznali s projektom, njegovim ciljevima te mogućnostima uključivanja u programe društveno korisnog učenja razvijenim za Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Programi će se provoditi kroz kolegije „Vještine komuniciranja“  i „Sustavi za praćenje i vođenje procesa“, a studentima će sudjelovanje biti vrednovano u sklopu kolegija.

Jedan od važnih ciljeva ovog pojekta je da razvijanjem i provedbom programa društveno korisnog učenja, studenti tehničkih fakulteta stjeću znanja za prijenos STEM kompetencija djeci osnovnoškolskog uzrasta u suradnji s organizacijama civilnog društva na području Karlovačke, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Druge vijesti