fbpx

Drugi ciklus edukacije za knjižničare iz Hrvatske, BiH, Srbije te Kosova

Više od 40 radionica za knjižničare u regiji!

11.4.2019.

Organizirali smo drugi ciklus edukacije za 170 knjižnica u projektu Digitalni građanin. U ovom ciklusu knjižničari su naučili koristiti Boson set dodataka za micro:bit (oprema koja omogućuje stvaranje inovativnih i zanimljivih projekata koristeći micro:bit).

Digitalni građanin je projekt IRIM-a u kojem smo besplatno omogućili u više od 170 knjižnica edukacijsku tehnologiju (micro:bitovi, dodaci za micro:bit,…) s ciljem transformiranja knjižnica u digitalne inovacijske i obrazovne centre. Knjižnice pomoću ovih tehnologija uvode digitalne vještine u lokalne zajednice.

Radionice, na kojima su knjižničari osposobljeni za provedbu kreativnih radionica, održale su se od 18. ožujka do 5. travnja na 43 lokacije u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Kosovu (sa strane je karta sa svim lokacijama radionica).

Ukupno je sudjelovalo više od 280 knjižničara koji su naučili koristiti ulazne module BOSON seta poput senzora za pokret, za zvuk, potenciometra i tipkala te izlaznih modula poput svjetlećih dioda, servo motora i ventilatora.

Daljnji projektni koraci uključuju edukaciju za napredno korištenje BOSON seta dodataka koja će se održati sredinom lipnja. Također, IRIM će uskoro objaviti i poziv knjižnicama za donaciju 3D printera koje će dodijeliti knjižnicama.

Pogledajte kratku fotogaleriju s radionica:

Druge vijesti iz projekta