fbpx

Odabrane knjižnice za donaciju 3D printera u projektu Digitalni građanin

Donirano dvadeset 3D printera u regiji!

1.7.2019.

Nakon edukacija knjižničara uključenih u projekt Digitalni građanin otvorili smo natječaj za donaciju 3D printera. Zaprimili smo velik broj vrlo kvalitetnih prijava te smo odabrali knjižnice kojima ćemo donirati 3D printere, filamente (potrošni materijal za izradu 3D modela) i edukaciju o korištenju opreme.

Digitalni građanin je projekt IRIM-a kojim smo 170 knjižnica u regiji opremili edukacijskom tehnologijom (micro:bitovi, dodaci za micro:bit,…) kako bismo ih transformirali u digitalne inovacijske i obrazovne centre lokalnih zajednica.

Knjižnice redovito koriste donirane micro:bitove i setove dodataka. Intenzivno se provode besplatne radionice za građanstvo te knjižnice omogućuju i posuđivanje opreme.

U lipnju smo otvorili natječaj za donaciju 3D printera kako bismo dodatno ojačali dio knjižnica te omogućili dodatne sadržaje u lokalnim zajednicama.

Lokacije knjižnica kojima doniramo 3D printere pogledajte sa strane na karti.

Nakon što knjižničari završe edukaciju, oprema će biti dostupna za korištenje zainteresiranim građanima.

 

Druge vijesti iz projekta