Digitalne knjižnice za lokalni razvoj

Centri digitalnih inovacija u 100 hrvatskih i 5 švicarskih knjižnica

„Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“ je projekt IRIM-a koji provodimo u partnerstvu s INNOVABRIDGE Foundation iz Švicarske, u kojem želimo osnažiti korisnike knjižnica da kroz stjecanje STEM znanja i digitalnih kompetencija postanu aktivni građani i kreatori znanja i održivog razvoja u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj i Švicarskoj.

Projekt provodimo kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.

Digitalne knjižnice za lokalni razvoj (Digital libraries for local development – DL4LD) se orijentira na STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics) područje, ujedno razvijajući kompetencije kao što su vješine rješavanja problema, algoritamski način razmišljanja, kritičko razmišljanje, vještine suradnje, komunikacije i kreativnosti.

Kroz projekt ćemo osnažiti lokalne knjižnice donacijama opreme te knjižničare i građane educirati kroz promicanje cjeloživotnog obrazovanja i korištenja novih tehnologija.

U projektu ćemo u 100 knjižnica u Hrvatskoj i 5 knjižnica u Švicarskoj donirati opremu (sve knjižnice će imati micro:bitove, dodatke za micro:bit i setove za „Citizen Science“ kojima će mjeriti atmosferske varijable) kako bi ih pretvorili u centre digitalnih inovacija uz edukaciju knjižničara.

Kroz projekt će se promicati koncept „Citizen Science“ na način da će svi korisnici knjižnica moći posuditi setove opreme koje će moći sami složiti i programirati tijekom tog procesa, te će isprobati svoju opremu mjereći atmosferske varijable. Svi podaci će u stvarnom vremenu biti dostupni za sve mjerne postaje. Nakon godinu dana provođenja projekta stručnjaci će analizirati dobivene podatke u znanstvenom istraživanju.

Više o projektu pročitajte u novostima u nastavku.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

„Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.”

Izjava o sufinanciranju:

„Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske"

Novosti iz projekta